2004 2005 2002
2002 2002 2002
2002 2002 2002
2002 2002 2002
2002 2002 2002
2002 2002 2002
2002 2002 2002
2002 2002 2004
2002

deze boeken bestaan in softcover en in hardcover                               ces livres existent en broché et en cartonné                                      these books exist in softback and in hardback

"Soviets" van 2004 is een tweede herdruk, maar de eerste editie met "EGMONT" op de cover. De eerste druk (1999) en eerste herdruk (2001) hebben "METHUEN" op de cover.

"Soviets" de 2004 est une 2me réédition, mais la premiere édition avec "EGMONT" sur le 1er plat. La 1re édition (1999) et la 1re réédition (2001) ont "METHUEN" sur le 1er plat.

"Soviets from 2004 is a second reprint, but the first edition with "EGMONT" on the cover. The first edition (1999) and the first reprint (2001) have "METHUEN" on the frontcover.

      copyright : Hergé/Moulinsart