Chronology : Temple Prisoners version movie     year 2 n41 - year 3 n7

                        Lac Lake of shatks                          year 3 n24 - year 3 n31

                        Etoile Shooting star                          year 4 n46 - year 4 n50

                        Vol 714 Flight 714                             year 5 n28 - year 5 n 38  

                        Picaros                                               year 5 n48 - year 6 n8

                        Ile noire Black island                       year 7 n22 - year 7 n33  

                       Tibet                                                  year 8 n10 - year 8 n21

                       Temple Prisoners of the sun             year 9 n19 - year 9 n?

                                                                                                                                                        

tintin magazine     Egypte    Dar-el-maaref       vanaf 1971 - partir de 1971 - from 1971 on
N 1  year 1 N 27 year 1 N 50 year 1
N 35  year 2 N 40  year 2 N41 year 2Temple Prisoners
Many thanks to Jan Aarnout Boer for all these scans
N 24  year 3 cover N 24  year 3 lake Lac  
 
N 31 year 3 Lac Lake N 31 year 3  

N46 year 4 Etoile Star N47 year 4 N50 year 4 cover

N30 year 5 Vol Flight 714 N32 year 5 N35 year 5

N48 year 5  Picaros 1st page N50 year 5  Picaros N8 year 6  Picaros

N22 year 7  Ile  Island N26 year 7 N30 year 7

 

 

N1 year 8

 

 

N10 year 8  Tibet  1st page N16 year 8 N21 year 8   last page

N19 year 9 temple prisoners N19 year 9 N   year 9 ?

       copyright : Herg/Moulinsart